برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي كارآفريني در تابستان 1389
 
برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي كارآفريني
در تابستان 1389
   
     مركز كارآفريني دانشگاه در مردادماه 1389 دورة آموزشي كارآفريني 40 ساعتي با موضوعات زير براي دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدّين طوسي برگزار كرد:
     - مباني كارآفريني (4 ساعت: آقاي مهندس گوراني)
     - مديريت زمان (4 ساعت: آقاي مهندس كنعاني)
     - پرورش خلاقيت و ايده‌يابي (8 ساعت: آقاي مهندس برزگر)
     - آشنايي با بازار (4 ساعت: آقاي مهندس كنعاني)
     - آشنايي با قوانين و مقررات (4 ساعت: آقاي نوبخت)
     - آشنايي با مسائل مالي (4 ساعت: آقاي مهندس رئيسي)
     - آشنايي با رزومه‌نويسي (4 ساعت: آقاي مهندس توصيفيان)
     - تهيه و تدوين طرح كسب و كار - (8 ساعت: آقاي مهندس فرديس)
 
 
     محل برگزاري اين دوره دانشكدة مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدّين طوسي بود.
 

 

تعداد بازدید:
1226
تاریخ:
1389/05/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.