دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
 
هسته‌هاي كارآفريني در دانشكده‌ها
 
اسامي مسئولان هسته‌هاي كارآفريني در دانشكده‌ها:
·        دانشكدة علوم: دكتر علي ذاكري
·        دانشكدة مهندسي عمران: دكتر ...
·        دانشكدة مهندسي نقشه‌برداري: مهندس ايرج جزيرئيان
·        دانشكدة مهندسي صنايع: دكتر رضا بشيرزاده
·        دانشكدة مهندسي مكانيك: دكتر علي بهبهاني‌نيا
·        دانشكدة مهندسي هوافضا: دكتر ...
·        دانشكدة مهندسي برق: مهندس رسول دليرروي فرد
 
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد